1. O04 Medicínsky potrat

2. O05 Iný potrat

3. O06 Nešpecifikovaný potrat

4. Z31.3 Iné asistované metódy oplodnenia

5. Z02 Vyšetrenie na administratívne účely

6. Z41 Výkony z iných dôvodov, ako zo zdravotnej indikácie

 • výkony JAS včítane anestézie – intrauterinné operačné výkony, konizácie, operácie vonkajšieho genitálu – O04, O05, O06, Z31.3, Z02, Z41 – 400€
 • kompletné gynekologické vyšetrenie – Z41- 50€
 • kontrolné gynekologické vyšetrenie – Z41 – 20€
 • 4D ultrazvuk so záznamom na USB kľúč – Z41- 30€
 • príplatok za 3D/4D ultrazvuk – 41- 10€
 • 2D ultrazvuk mimo predpísaného intervalu – Z41- 10€
 • záznam na USB kľúč, fotoprint – Z02 – 10€
 • ultrazvuk prsníkov – Z41- 20€
 • ultrazvuk maternice a vaječníkov – Z41- 20€
 • naloženie vnútromaternicového telieska – Z41- 50€
 • extrakcia vnútromaternicového telieska – Z41 – 10€
 • príplatok za celk. anestézu – Z41- 50€
 • urodynamické vyšetrenie – Z41- 35€
 • liquid based Cytology – Z41- 20€
 • konzultácia, pohovor, rady – Z02 – 10€
 • lekárska správa na žiadosť pacientky – Z02 – 10€
 • posun menses na žiadosť pacientky – Z02 – 10€
 • vyšetrenie pred umelým prerušením ťarchavosti,vypísanie žiadosti – O04- 20€
 • vyšetrenie HPV infekcie nad rámec zdravotného poistenia – Z41- 20€
 • výkony súvisiace s prípravou na asistovanú reprodukciu – Z31.3 – 20€
 • Vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov – Z41 – 200€
 • Vyšetrenie mutácie v géne BRCA – Z41 – 120€
 • Platí od 1. 4.2015