Cenník

  • Výkony jednodňovej ambulantnej starostlivosti 500€
  • Gynekologické vyšetrenie 50€         
  • 4D ultrazvuk 40€                                            
  • 3D  ultrazvuk 10€            
  • Naloženie vnútromaternicového telieska 100€         
  • Extrakcia vnútromaternicového telieska 10€         
  • Príplatok za výkon JAS 50€            
  • Príplatok za celkovú anestézu 50€         
  • Liquid Based Cytology 20€