jednodňová zdravotná starostlivosť
jednodňová zdravotná starostlivosť

- výkony v krátkodobej celkovej anestéze
- hysteroskopia
- kyretáž
- konizácia
- operácie vonkajšieho genitálu