Krčok maternice vyšetrujeme pokrokovou metódou.

17/09/2015 Vyšetrenia

V spolupráci s partnerským laboratóriom Medicyt ponúkame pokročilú diagnostickú metódu cytologického vyšetrenia krčka maternice. Aké sú rozdiely medzi konvečnou a LBC (Liquid Based Cytology) metódou?

Konvenčná cytológia je jednoduchá, spoľahlivá a ekonomicky nenáročná skríningová metóda vyšetrenia umožňuje zachytiť včasné štádiá rakoviny krčka maternice a následne včasne nasadiť potrebnú liečbu. Princíp tejto metódy spočíva v zotretí buniek z transformačnej zóny krčka maternice, natretí buniek na podložné sklíčko, fixácii na báze alkoholických roztokov a následnom farebnom rozlíšení buniek od normálneho nálezu, cez podozrivé bunky až po bunky karcinómové. Nevýhodou tejto metódy je pomerne veľké množstvo nereprezentatívnych preparátov.

LCB - VialkaTenkovrstvová cytológia (LBC) predstavuje novú technológiu, v ktorej sa bunky odobraté z krčka maternice ihneď uložia do tekutého média v špeciálnej nádobke, tzv. vialke. Tým sa zabezpečí ich fixácia a zabráni sa ich mechanickému poškodeniu. V laboratóriu sa pomocou podtlaku a rotácie oddelia epiteliálne bunky od krvi, hlienu, zápalových buniek a iných nežiaducich prímesí, ktoré sťažujú mikroskopické hodnotenie. Bunky sú následne uložené v tenkej vrstve na sklíčko. Celý proces oddeľovania buniek, ich transport cez polykarbonátovú filtračnú membránu a umiestnenie na sklíčko preparátu automaticky riadi procesor a jeho výsledkom je preparát, ktorý sa vo farbiacom automate farbí rovnako ako konvenčný cytologický náter.

Hlavnou výhodou LCB naproti jej konvenčnej verzii je skríning riadený počítačom, z čoho vyplýva rýchlejšia a kvalitnejšia diagnostika, ako aj eliminácia chýb vzniknutých ľudským faktorom. Navyše sa z jednej vzorky dajú spraviť aj vyšetrenia na HPV (HCII), HSV, chlamýdie (PCR) a iné.